رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان گلستان و واحد گرگان تصریح کرد: تدبیر مقام معظم رهبری مهم‌ترین عامل شکست فتنه ۸۸ بود. " />FATF Archives - اخبار گرگان طبرستان 24