اعتبار یکپارچه سازی دو هزارهکتار زمین گلستان تامین شد

اعتبار یکپارچه سازی دو هزارهکتار زمین گلستان تامین شد

مدیر آب و خاک سازمان جهادکشاورزی گلستان گفت: با توجه به تامین اعتبارات لازم، امسال در سطح دو هزار هکتار از زمین های کشاورزی استان عملیات یکپارچه سازی و تسطیح انجام می شود. شعار سال: تقی کمال غریبی روز سه شنبه اظهار داشت: ۶۰ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای این طرح از سوی دولت به جهاد

آخرین اخبار