مقصران پرونده معدن آزادشهر اعلام شدند

مقصران پرونده معدن آزادشهر اعلام شدند

رئیس کل دادگستری استان گلستان گفت: در پرونده معدن زمستان یورت آزادشهر، هشت نفر از جمله دو مدیر کل مقصر اعلام شدند. شعار سال: هادی هاشمیان اظهار داشت: براساس اعلام نظر هیئت کارشناسی در رابطه با این حادثه، هشت نفر از جمله دو نفر از مدیران کل استان مقصر شناخته شدند. وی تاکید کرد: پرونده‌هایی

آخرین اخبار