زیرساخت‌های گردشگری در سواحل گلستان تکمیل شد

زیرساخت‌های گردشگری در سواحل گلستان تکمیل شد

مدیر کل اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان با اشاره به اینکه شروع پروژۀ ایجاد زیرساخت‌های گردشگری در سواحل گلستان از سال ۸۴ آغاز شده بود از تکمیل زیرساخت‌های گردشگری در چهار منطقه نمونۀ گردشگری ساحلی این استان پس از گذشت ۱۵ سال خبر داد.

آخرین اخبار