پنج هیچ در جنگ اقتصادی

پنج هیچ در جنگ اقتصادی

بازخوانی متن بودجه سال جاری و با درنظر گرفتن دخل و خرج دولت، پیش از هر چیز حداقل ۵ گل به خودی را نشان می‌دهد.

دوا را طبیب می‌دهد و شفا را خدا

دوا را طبیب می‌دهد و شفا را خدا

این یادداشت هرگز در پی نفی اهمیت بهداشت یا عمل به توصیه‌های پزشکی نیست، اما یادمان باشد «با توکل زانوی اشتر ببند»، دوا را طبیب می‌دهد و شفا را خدا.

آخرین اخبار