طیف گسترده مردم از گرانی گله‌مند هستند/ وزیر کشاورزی با حضور در یکی از دانشگاه‌ها پاسخگوی مطالبات دانشجویان باشد

طیف گسترده مردم از گرانی گله‌مند هستند/ وزیر کشاورزی با حضور در یکی از دانشگاه‌ها پاسخگوی مطالبات دانشجویان باشد

شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان گلستان در بیانیه‌ای پیرو اعتراضات اخیر مردمی نسبت به مسائل معیشتی با بیان اینکه طیف گسترده‌ای از مردم از گرانی گله‌مند هستند، از وزیر کشاورزی جهت حضور در این استان دعوت کرد. شعارسال:  شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان گلستان پیرو اعتراضات اخیر مردمی نسبت به مسائل معیشتی طی