تکرار شعار سال و برگزاری همایش کافی نیست مسئولان باید به صف عملیات بپیوندند

تکرار شعار سال و برگزاری همایش کافی نیست مسئولان باید به صف عملیات بپیوندند

نماینده سابق شرق گلستان گفت: استفاده از کالای ایرانی از اهمیت زیادی برخوردار است و ایجاد اشتغال برای جوانان، رونق اقتصاد و معیشت مردم از جمله مواهب این موضوع می باشد. شعار سال: عبدالکریم رجبی در گفتگویی در پاسخ به چند سوال در خصوص شعار سال ۹۷ در پاسخ به سوال های مطرح شده گفت: نظر