۲۲ بهمن ماه یادآور بزرگترین رویداد باشکوه تاریخ انقلاب اسلامی است

۲۲ بهمن ماه یادآور بزرگترین رویداد باشکوه تاریخ انقلاب اسلامی است

الیاس هیوه چی ،سرپرست فرمانداری بندرترکمن اظهار کرد :حضور منسجم در راهپیمایی ۲۲ بهمن خنثی کننده نقشه های دشمن است به گزارش خبرگزاری بسیج گلستان ، سرپرست فرمانداری بندرترکمن در گفت و گو با این خبرگزاری اظهار کرد :  ۲۲ بهمن ماه یادآور بزرگترین رویداد با شکوه تاریخ انقلاب اسلامی است و حضور منسجم در