تخلیه فاضلاب در تپه «هزارپیچ» به پیچ آخر خواهد رسید؟

تخلیه فاضلاب در تپه «هزارپیچ» به پیچ آخر خواهد رسید؟

شعارسال: تخلیه فاضلاب و نخاله در تپه «هزارپیچ» به پیچ آخر رسیده و مسئولان امیدوارند سوگلی دوباره سوگلی گرگان شود؛ اما کارشناسان نگران مطالعات انجام نشده آن هستند. نامش «سوگله» است، اما به بام گرگان هم شهرت دارد؛ چراکه در گذشته نه چندان دور از فراز تپه‌ای سرسبز و زیبا می‌شد کل شهر را دید.