روس‌ها پروژه برقی کردن خط ریلی اینچه‌برون – گرمسار را اجرا می‌کنند

روس‌ها پروژه برقی کردن خط ریلی اینچه‌برون – گرمسار را اجرا می‌کنند

استاندار گلستان گفت: قرارداد برقی کردن خط ریلی اینچه‌برون – گرمسار با اعتبار ۱.۲ میلیارد یورو با روس‌ها امضاء شد. شعارسال: استاندار گلستان گفت: قرارداد برقی کردن خط ریلی اینچه‌برون – گرمسار با اعتبار ۱.۲ میلیارد یورو با روس‌ها امضاء شد. سیدمناف هاشمی ظهر امروز در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به افزایش ۸۴ درصدی

هیچ پروژه سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری گلستان اجرا نشده است

هیچ پروژه سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری گلستان اجرا نشده است

استاندار گلستان گفت: استان گلستان یک پروژه گردشگری خوب ندارد در حالی که ظرفیت‌های زیادی در استان گلستان وجود دارد اما تاکنون پروژه جدی نداشته‌ایم. شعارسال: استاندار گلستان گفت: استان گلستان یک پروژه گردشگری خوب ندارد در حالی که ظرفیت‌های زیادی در استان گلستان وجود دارد اما تاکنون پروژه جدی نداشته‌ایم. سیدمناف هاشمی پیش از