تعطیلی ۴ شناگاه دریای مازندران در سال جاری

تعطیلی ۴ شناگاه دریای مازندران در سال جاری

حسینعلی ابراهیمی صبح سه شنبه در جلسه بررسی وضعیت شناگاه های مازندران بابیان اینکه همکاری بین بخشی برای ساماندهی شناگاهها نیازداریم گفت: قرارگرفتن دستگاه های اجرایی در کنار یکدیگر اقدام ارزشمندی است و هرچند تفاهمنامه ها الزام قانونی ندارد زیرا بسیاری از تفاهمنامه ها حالت نمایشی دارد.