گرانی؛ شعاری که روحانی به سادگی از کنارش گذشت

گرانی؛ شعاری که روحانی به سادگی از کنارش گذشت

در سفر استانی رئیس جمهور به گلستان و نشست خبری وی با اصحاب رسانه مسائلی از سوی پنج خبرنگار منتخب مطرح شد که نه روحانی را به چالش کشید و نه مرهمی بر زخم‌های بی‌شمار مردم گلستان و ایران شد!