امام جمعه گنبد: بیانیه رهبری گفتمان ساز است

امام جمعه گنبد: بیانیه رهبری گفتمان ساز است

گنبدکاووس – ایرنا – امام جمعه گنبدکاووس درشرق گلستان گفت: بیانیه گام دوم انقلاب که توسط رهبر انقلاب عنوان شده، گفتمان ساز است و این گفتمان سازی نه تنها دربین مردم ایران بلکه در بین انقلابیون جهان نیز موثر خواهد بود.