لغو صلاحیت فنی ۱۲ داروخانه در گلستان

لغو صلاحیت فنی ۱۲ داروخانه در گلستان

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گلستان با تاکید بر اینکه نظارت کامل بر داروخانه های استان داریم، گفت: در سال گذشته ۱۲ مورد لغو صلاحیت فنی داروخانه در استان انجام شد.