سرعت رسیدگی به پرونده‌ها در شورای حل اختلاف گلستان افزایش یافت

سرعت رسیدگی به پرونده‌ها در شورای حل اختلاف گلستان افزایش یافت

رئیس شوراهای حل اختلاف استان گلستان گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه تعداد ۱۴۵۲ فقره پرونده به شعب مینودشت وارد و تعداد ۱۴۸۱ فقره نیز مختومه شده که این امر نشانگر افزایش سرعت رسیدگی به پرونده‌ها است. شعارسال: رئیس شوراهای حل اختلاف استان گلستان گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه تعداد