زباله‌های پلاستیکی، سدهای انسانی‌ است

زباله‌های پلاستیکی، سدهای انسانی‌ است

بطری‌های پلاستیکی علاوه بر اینکه مدت تجزیه آنها در طبیعت ۳۰۰ تا ۵۰۰ سال به طول می‌انجامد، قرار گرفتن آنها در بستر رودخانه‌ها و کانال‌های آب، در هنگام سیلاب باعث گرفتگی آبراه‌ها می‌شود و خسارت‌هایی را به کشاورزان، ابنیه راه‌ها و جاده‌ها و نیز راه‌آهن وارد می‌کند.