بهره‌برداری از ۲۸ طرح تعاونی در هفته تعاون

بهره‌برداری از ۲۸ طرح تعاونی در هفته تعاون

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان گفت: در هفته تعاون امسال ۲۸ طرح تعاونی با پرداخت ۲۰ میلیارد تومان تسهیلات و سرمایه گذاری ۴۴ میلیارد تومان و اشغالزایی ۵۱۹ نفر به بهره‌ برداری می‌ رسد.