کشف بقایای کوره سفالگری و گور دسته‌جمعی در کاوش‌های شهر باستانی جرجان

کشف بقایای کوره سفالگری و گور دسته‌جمعی در کاوش‌های شهر باستانی جرجان

مدیر کاوش فصل هفتم شهر تاریخی جرجان با اشاره به پایان مرحله هفتم کاوش شهر باستانی جرجان گفت: در مرحله هفتم کاوش شهر باستانی جرجان بقایای کوره سفال‌گری و گور دسته‌جمعی در این منطقه کشف شد. شعار سال: محمد مرتضایی صبح امروز در جمع خبرنگاران درباره آخرین نتایج این کاوش اظهار داشت: در مرحله هفتم کاوش