یک روانشناس حوزه خانواده گفت: باید در کنار تمام اقداماتی که برای سیل‌‌زدگان صورت می‌گیرد رسیدگی به وضعیت روحی و روانی کودکان سیل‌زده در اولویت قرار گیرد. " />کودکان سیل زده Archives - اخبار گرگان طبرستان 24