برداشت عسل در گالیکش + گزارش

برداشت عسل در گالیکش + گزارش

طرح نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان (نماد) با کمک دستگاه‌های اجرایی و با هدف کاهش آسیب‌های اجتماعی بین نوجوانان در مدارس گلستان اجرا می‌شود.