استفاده تجاری از خزر نمی‌شود

استفاده تجاری از خزر نمی‌شود

استاندار گلستان با بیان اینکه استفاده تجاری، گردشگری و صنعتی از دریای خزر نمی‌شود، گفت: ۵۰ درصد کشتی های خزر با پرچم ایران تردد می کنند.