شهرداری گرگان در جذب سرمایه گذار ناکام بوده است

شهرداری گرگان در جذب سرمایه گذار ناکام بوده است

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر گرگان گفت: شهرداری گرگان تاکنون جزء در چند مورد محدود، در جذب سرمایه گذار ناکام بوده است. شعار سال: محمدابراهیم جرجانی، شامگاه شنبه، در نطق پیش از دستور خود در صحن شورای اسلامی شهر گرگان اظهار کرد: نیمی از جمعیت ایران را جوانان تشکیل می دهند؛ جمعیتی