روند فزاینده خشک شدن ⁧ خلیج گرگان ⁩

روند فزاینده خشک شدن ⁧ خلیج گرگان ⁩

شواهد نشان می دهد خشک شدن خلیج گرگان روند فزاینده ای دارد و اگر به طور جدی کنترل نشود تا سال ۱۴۰۵ حدود ۵۰ درصد از مساحت و ⁧ آب ⁩ موجود خود را از دست می دهد. شعار سال: ‏همایون خوشروان، رئیس گروه پژوهشی مدیریت ⁧ محیط زیست ⁩ وزارت علوم و عضو کمیته ملی