بازخوانی حادثه غم بار معدن زمستان یورت آزادشهر

بازخوانی حادثه غم بار معدن زمستان یورت آزادشهر

۱۳ اردیبهشت ۹۶ یادآور حادثه تلخ و مصیبت بار انفجار در معدن زمستان یورت آزادشهر در استان گلستان است که بر اثر آن ۴۳ تن از معدن چیان این معدن مظلومانه جان باختند. شعارسال: در سالگرد این حادثه تلخ، خانواده جان باختگان در این معدن می‌گویند: وعده پرداخت دیه و حق مسکن عملی شده اما