مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) گلستان منصوب شد

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) گلستان منصوب شد

گلستان (پانا)-با حکم رئیس کمیته امداد، «عیسی بابایی» به عنوان مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان گلستان منصوب شد. به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد در حکمی «عیسی بابایی» را به عنوان مدیرکل کمیته امداداستان گلستان منصوب کرد. در حکم انتصاب مدیرکل کمیته امداداستان گلستان آمده است: جناب آقای عیسی

نیمی ازمددجویان زیرپوشش امداد گلستان توانایی کار دارند

نیمی ازمددجویان زیرپوشش امداد گلستان توانایی کار دارند

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) گلستان گفت: اکنون ۵۰ درصد از مددجویان زیر پوشش این نهاد در استان ظرفیت توانمندسازی را داشته و در صورت حمایت و اعطای تسهیلات توانایی کسب درآمد دارند. شعار سال: امان الله حسین پور در نشست جمعی از ایتام، کارآفرینان برتر، دانش آموزان نخبه و زنان موفق سرپرست خانوار زیر