مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان گلستان از جمع‌آوری بیش از ۸ میلیارد تومان زکات فطره و کفاره از روزه‌داران گلستانی‌ خبر داد. " />کمیته امداد امام خمینی استان گلستان Archives - اخبار گرگان طبرستان 24