خاموشی به چراغ‌های راهنمایی گرگان رسید

خاموشی به چراغ‌های راهنمایی گرگان رسید

به دلیل افزایش مصرف برق و کاهش آب موجود در پشت سدها و عدم توان موجود برای چرخاندن توربین‌های تولید برق، خاموشی مقطعی در شهرهای گلستان اعمال می‌شود که این خاموشی به چراغ‌های راهنمایی و ترافیکی گرگان هم رسید. شعار سال: با شروع فصل تابستان و به دلیل افزایش هفت درصد مصرف برق در گلستان