شمارش معکوس برای تعطیلی یک موسسه قرآنی+آلبوم تصاویر

شمارش معکوس برای تعطیلی یک موسسه قرآنی+آلبوم تصاویر

گروه فعالیت های قرآنی – مهمترین مشکل فعالان قرآنی تهیه مکانی برای برگزاری برنامه ها است در حالی که اندک توجهی از سوی متولیان برنامه های قرآنی کافی است که این موسسات دچار بی انگیزگی، خسران ، شکست مالی و فروپاشی نشوند.