«سیب‌زمینی» بار دیگر بلای جان کشاورزان گلستانی شد

«سیب‌زمینی» بار دیگر بلای جان کشاورزان گلستانی شد

شعار سال: در روزهایی که سیب‌زمینی کاران گلستانی از وضعیت هرج و مرج بازار برای فروش محصولات خود نگران بودند خبر خرید تضمینی سیب‌زمینی به قیمت ۴۱۲ تومان از سوی استاندار گلستان می‎رفت تا بخشی از دغدغه کشاورزان گلستانی را کم کند اما گویی این خبر خوش مدت زیادی دوام نداشت و بازار سیب‌زمینی بدون