گلستان به همراه استان‌های فارس و خوزستان، ۳ استان اول کشور در تولید گندم/ تلاش برای کسب رتبه اول تولید گندم و جو در سطح کشور

گلستان به همراه استان‌های فارس و خوزستان، ۳ استان اول کشور در تولید گندم/ تلاش برای کسب رتبه اول تولید گندم و جو در سطح کشور

استاندار گلستان گفت:‌ استان گلستان به همراه استان‌های فارس و خوزستان، سه استان اول کشور در تولید گندم هستند. شعار سال: استاندار گلستان با بیان اینکه قیمت قطعی و مصوب سیب زمینی اعلام شده از سوی وزارت جهاد کشاوری مبلغ ۴۱۲ تومان است، اظهار کرد: امسال با توجه به بارندگی‌های خوب و زهکشی زمین‌ها ۲۰ درصد

گلستان به همراه استان‌های فارس و خوزستان، ۳ استان اول کشور در تولید گندم

گلستان به همراه استان‌های فارس و خوزستان، ۳ استان اول کشور در تولید گندم

استاندار گلستان گفت:‌ استان گلستان به همراه استان‌های فارس و خوزستان، سه استان اول کشور در تولید گندم هستند. شعار سال: استاندار گلستان با بیان اینکه قیمت قطعی و مصوب سیب زمینی اعلام شده از سوی وزارت جهاد کشاوری مبلغ ۴۱۲ تومان است، اظهار کرد: امسال با توجه به بارندگی‌های خوب و زهکشی زمین‌ها ۲۰ درصد