اخذ نخستین کد IR برای یک کارخانه خوراک دام و طیور در گلستان

اخذ نخستین کد IR برای یک کارخانه خوراک دام و طیور در گلستان

یکی از کارخانه های خوراک دام و طیور در گلستان برای اولین بار در استان موفق به دریافت کد IR از سازمان دامپزشکی کشور شد. شعار سال: رییس اداره نظارت دامپزشکی گلستان گفت: یکی از کارخانه های خوراک دام و طیور در گلستان برای اولین بار در استان موفق به دریافت کد IR از سازمان دامپزشکی