اجرای پویش «فصل گرم کتاب» در گلستان آغاز شد

اجرای پویش «فصل گرم کتاب» در گلستان آغاز شد

گرگان- کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گلستان در قالب طرح کشوری پویش فصل گرم کتاب، مجموعه‌ای از فعالیت‌های فرهنگی، هنری، ادبی، علمی و اسلامی را در شهرهای گلستان اجرا می کند.