بیش از ۹۰ درصد آب های زیرزمینی گلستان برداشت شد/ عبور از خط قرمز

بیش از ۹۰ درصد آب های زیرزمینی گلستان برداشت شد/ عبور از خط قرمز

شعار سال: مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گلستان گفت: در بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی استان از خط قرمز عبور کرده‌ایم و بیش از ۹۰ درصد برداشت انجام شده است. علی نظری، اظهار کرد: ما در بهره برداری از آب های زیرزمینی استان گلستان از خط قرمزها هم عبور کرده ایم و بالای ۹۰ درصد برداشت شده