برگزاری برنامه های فرهنگی هنری ویژه انقلاب در بندر ترکمن

برگزاری برنامه های فرهنگی هنری ویژه انقلاب در بندر ترکمن

مدیر کانون پرورشی بندرترکمن ازبرگزاری برنامه های فرهنگی هنری ویژه انقلاب با موضوعات اتحادوپیروزی بمناسبت سالگرد شکوهمند پیروزی انقلاب اسلامی خبرداد. به گزارش خبرگزاری بسیج گلستان ، ژاله جعفر سوار ،مدیر کانون پرورشی بندرترکمن ازبرگزاری برنامه های فرهنگی هنری ویژه انقلاب با موضوعات اتحادوپیروزی بمناسبت سالگرد شکوهمند پیروزی انقلاب اسلامی خبرداد. وی با ذکر این