سه راهکار موثر برای پیاده سازی شعارسال ۹۷

سه راهکار موثر برای پیاده سازی شعارسال ۹۷

امسال رهبر معظم انقلاب به نکته کلیدی و بسیارمهم و اثرگذار اشاره فرمودند؛” حمایت از کالای ایرانی”، که ملزومات اجرای این فرمان سه چیز است. شعار سال: “عباسعلی زاهدی” فرهنگی گلستانی و فعال سیاسی اجتماعی استان گلستان در یادداشتی به تبیین شعار سال و اهمیت خرید کالای ایرانی و راهکار پیاده سازی شعار سال ۹۷ پرداخت.