رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر گفت: در قرآن کریم یکی از نعمت‌های الهی که به آن توجه بسیاری شده درخت است که از زیباترین مظاهر خلقت خداوند به شمار می‌آید. " />کاشت درخت Archives - اخبار گرگان طبرستان 24