دستگیری چندین باند کارچاق کنی، جعل اسناد و عنوان‌های قضایی در گلستان

دستگیری چندین باند کارچاق کنی، جعل اسناد و عنوان‌های قضایی در گلستان

رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری گلستان از دستگیری چندین باند کارچاق کنی، جعل اسناد و عنوان‌های قضایی در استان خبر داد. شعار سال: علی یزدانی در مراسم معارفه فرمانده جدید یگان حفاظت دادگستری گلستان اظهار کرد: رصد کامل اطلاعاتی و امنیتی در حوزه‌های قضایی استان وجود دارد. وی تصریح کرد: امسال چندین باند کارچاق‌کنی، جعل اسناد