وجود بیش از ۷۰۰ هکتار سکونت‌گاه غیرمجاز و حاشیه‌نشینی در گلستان

وجود بیش از ۷۰۰ هکتار سکونت‌گاه غیرمجاز و حاشیه‌نشینی در گلستان

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان گفت: طبق آمارهای رسمی در بیش از ۷۰۰ هکتار از مساحت استان، سکونت‌گاه‌های غیرمجاز و حاشیه‌نشینی وجود دارد. شعار سال: معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان گفت: طبق آمارهای رسمی در بیش از ۷۰۰ هکتار از مساحت استان، سکونت‌گاه‌های غیرمجاز و حاشیه‌نشینی وجود دارد. «علی‌اصغر طهماسبی» در

مدیران دستگاه‌های مرتبط با سلامت حساسیت بیشتری داشته باشند

مدیران دستگاه‌های مرتبط با سلامت حساسیت بیشتری داشته باشند

استاندار گلستان گفت: در حوزه سلامت و بهداشت مدیران دستگاه های مربوطه باید دغدغه مند بوده و حساسیت ویژه داشته باشند زیرا کوچکترین قصوری در این بخش به اعتماد مردم، لطمه وارد می کند. شعار سال: سید مناف هاشمی، در کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان، به تحقق حقوق شهروندی با توجه به طرح سلامت اشاره