مقصران پرونده معدن آزادشهر اعلام شدند

مقصران پرونده معدن آزادشهر اعلام شدند

رئیس کل دادگستری استان گلستان گفت: در پرونده معدن زمستان یورت آزادشهر، هشت نفر از جمله دو مدیر کل مقصر اعلام شدند. شعار سال: هادی هاشمیان اظهار داشت: براساس اعلام نظر هیئت کارشناسی در رابطه با این حادثه، هشت نفر از جمله دو نفر از مدیران کل استان مقصر شناخته شدند. وی تاکید کرد: پرونده‌هایی

آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده انفجار معدن زمستان یورت آزادشهر

آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده انفجار معدن زمستان یورت آزادشهر

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: بر اساس نظر هیئت کارشناسی حادثه معدن زمستان یورت آزادشهر، هشت نفر از جمله مدیران ۲ اداره کل مقصر شناخته شدند. پرونده برای ادامه رسیدگی ها به دادسرای مرکز استان ارجاع می شود. شعارسال: هادی هاشمیان اظهار کرد: پس از اعلام نخستین نظر کارشناسی در سال گذشته، یکی از طرفین