رئیس اداره پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز گفت: از ابتدای نیمسال نخست ۹۸-۹۷ بیش از ۶ کارگاه آموزشی در این واحد دانشگاهی برگزار شده است. " />کارگاه آموزشی Archives - اخبار گرگان طبرستان 24