شهردار آذرشهر برکنار شد

شهردار آذرشهر برکنار شد

شهردار آذرشهر با رای اکثریت اعضای شورای شهر آذرشهر برکنار شد. شعارسال: با رای اکثریت اعضای شورای شهر آذرشهر و تایید هیات انطباق، جلیل جهان پور کوزه کنانی به دلیل عدم احراز شرایط تصدی شهرداری، به صورت رسمی از شهرداری آذرشهر برکنار شد. همچنین با تصمیم اکثریت شورای شهر، رحیم قدرتی بعنوان سرپرست شهرداری آذرشهر