تشکیل پرونده علیه شرکت سیمان پیوند گلستان

تشکیل پرونده علیه شرکت سیمان پیوند گلستان

پرونده اتهام به آتش زدن جنگلهای کوه نیلکوه گالیکش توسط کارخانه سیمان پیوند گلستان روانه دادگستری شهرستان گالیکش شد . شعار سال : ابوطالب قزلسفلو مدیر کل منابع طبیعی گلستان گفت: بررسی های انجام شده حکایت از آن دارد که بر اثر ایجاد انفجار توسط عوامل کارخانه سیمان برای برداشت سنگ از کوه مجاور این