بی‌تفاوتی مدیران نسبت به تخلف کارمندانشان خیانت است

بی‌تفاوتی مدیران نسبت به تخلف کارمندانشان خیانت است

شعار سال: سیدمناف هاشمی در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گلستان اظهار کرد: شرایط امروز جامعه ایجاب می‌کند در تمام موضوعات با هم همدل‌تر باشیم. وی ادامه داد: هرچند دشمن در مباحث اقتصادی و تحریم‌ها تلاش کرده ما را دچار مشکل کند و سختی‌هایی را بر ما تحمیل کند اما بسیاری از توطئه‌های

آخرین اخبار