روس‌ها پروژه برقی کردن خط ریلی اینچه‌برون – گرمسار را اجرا می‌کنند

روس‌ها پروژه برقی کردن خط ریلی اینچه‌برون – گرمسار را اجرا می‌کنند

استاندار گلستان گفت: قرارداد برقی کردن خط ریلی اینچه‌برون – گرمسار با اعتبار ۱.۲ میلیارد یورو با روس‌ها امضاء شد. شعارسال: استاندار گلستان گفت: قرارداد برقی کردن خط ریلی اینچه‌برون – گرمسار با اعتبار ۱.۲ میلیارد یورو با روس‌ها امضاء شد. سیدمناف هاشمی ظهر امروز در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به افزایش ۸۴ درصدی

آخرین اخبار