معاون وزیر راه و شهرسازی، پروژه‌های مشارکتی را گام دوم طرح اقدام ملی در تولید ۴۰۰ هزار واحد مسکونی طی دو سال آتی برشمرد. " />پروژه‌های مشارکتی Archives - اخبار گرگان طبرستان 24

آخرین اخبار