تحویل یک دلیجه مصدوم به محیط زیست گلستان

تحویل یک دلیجه مصدوم به محیط زیست گلستان

گرگان – ایرنا – رییس اداره حفاظت محیط زیست بندرترکمن و گمیشان از تحویل یک دلیجه کم رمق و مصدوم به این اداره خبر داد و گفت: این پرنده پس از ثبت داده های مورفولوژیکی برای تیمار و مراقبت های درمانی به محیط زیست گلستان منتقل شد.

آخرین اخبار