دانشگاه گلستان در آینده‌ای نزدیک منشأ اثرات سازنده در استان و منطقه می‌شود/ ورود سالانه ۹۰۰ هزار فارغ‌التحصیل دانشگاهی به بازار کار

دانشگاه گلستان در آینده‌ای نزدیک منشأ اثرات سازنده در استان و منطقه می‌شود/ ورود سالانه ۹۰۰ هزار فارغ‌التحصیل دانشگاهی به بازار کار

وزیر اقتصاد و دارایی گفت: سالانه ۹۰۰ هزار فارغ‌التحصیل دانشگاهی وارد بازار کار می‌شوند که این امر سرمایه‌گذاری بیشتر در حوزه اشتغال را ضروری می‌کند.

دانشگاه گلستان در آینده‌ای نزدیک منشأ اثرات سازنده در استان و منطقه می‌شود/ ورود سالانه ۹۰۰ هزار فارغ‌التحصیل دانشگاهی به بازار کار

دانشگاه گلستان در آینده‌ای نزدیک منشأ اثرات سازنده در استان و منطقه می‌شود/ ورود سالانه ۹۰۰ هزار فارغ‌التحصیل دانشگاهی به بازار کار

وزیر اقتصاد و دارایی گفت: سالانه ۹۰۰ هزار فارغ‌التحصیل دانشگاهی وارد بازار کار می‌شوند که این امر سرمایه‌گذاری بیشتر در حوزه اشتغال را ضروری می‌کند.

آخرین اخبار