ایجاد منطقه آزاد اینچه برون به توسعه اقتصاد کشور کمک می کند

ایجاد منطقه آزاد اینچه برون به توسعه اقتصاد کشور کمک می کند

شعار سال: به نقل از استانداری گلستان، دکتر سیدمناف هاشمی در نشست با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در منطقه اینچه برون، اظهار کرد: با توجه به روابط خوب کشور ایران با کشورهای آسیای میانه، چین و روسیه و نیز اتصال خط ریلی اینچه برون به این کشورها، منافع تصویب این منطقه آزاد به

آخرین اخبار