سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری گلستان در بازدید از بازارچه مرزی اینچه‌برون بر ضرورت ساماندهی این بازارچه و حل مشکلات کسبه و مردم تأکید کرد. " />پایانه مرزی Archives - اخبار گرگان طبرستان 24
تأکید بر ساماندهی بازارچه اینچه‌برون

تأکید بر ساماندهی بازارچه اینچه‌برون

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری گلستان در بازدید از بازارچه مرزی اینچه‌برون بر ضرورت ساماندهی این بازارچه و حل مشکلات کسبه و مردم تأکید کرد.

آخرین اخبار