جایگاه والای ولایت فقیه کشور را به سوی پیشرفت و امنیت رهنمون می‌کند

جایگاه والای ولایت فقیه کشور را به سوی پیشرفت و امنیت رهنمون می‌کند

استاندار گلستان گفت: آنچه انقلاب ما را متمایز از انقلاب‌های سایر کشورها می‌کند، جایگاه والای ولایت فقیه است که کشور را به سوی پیشرفت و امنیت رهنمون می‌کند. شعارسال: استاندار گلستان گفت: آنچه انقلاب ما را متمایز از انقلاب‌های سایر کشورها می‌کند، جایگاه والای ولایت فقیه است که کشور را به سوی پیشرفت و امنیت

آخرین اخبار